PIKNIK INTEGRACYJNY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE I ICH RODZIN

cze 4, 2014 | Aktualnosci

W rozwinięciu plakat zachęcający do wzięcia udziału  Pikniku Integracyjnym dla pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A i ich rodzin, który odbędzie się w Ośrodku w Wólce Profeckiej 7 czerwca.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 14 =