Pikieta w obronie puławskiego szpitala

maj 12, 2016 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność zaprasza swoich członków i sympatyków na pikietę w obronie puławskiego szpitala. Odbędzie się ona 18 maja / środa/ o godzinie 13:20 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Puławach. Po krótkim wiecu organizatorzy zapraszają wszystkich na sesję Rady Powiatu.

eyc_szpital_protest_plakat_B2_projekt

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 5 =