Pierwszy dzień szkolenia w Hajnówce

paź 4, 2013 | Aktualnosci

Prezentujemy pierwsze informacje i zdjęcia z Hajnówki, gdzie odbywa się szkolenie dla członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność. Pierwszy dzień to zwiedzanie Rezerwatu Żubrów a także pierwsze godziny szkolenia prowadzonego przez Janusza Zabiegę z Komisji Krajowej.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 12 =