PIELGRZYMKA na uroczystość Kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II – Zaproszenie

gru 9, 2013 | Aktualnosci

Zapraszamy na Pielgrzymkę do Włoch z okazji Kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Zgłoszenia do końca tego miesiąca w Biurze Komisji Międzyzakładowej.

RzymNSZZ program12014-1

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 6 =