Pielgrzymka Ludzi Pracy

wrz 3, 2012 | Aktualnosci

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY


Komisja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” ZAP organizuje coroczny wyjazd do Częstochowy na Pielgrzymkę Ludzi Pracy   w dniu w dniu 15.09.2012 r.Wyjazd o godz. 23.30 spod Hali Sportowej.Koszt wyjazdu wynosi 50 zł. Członkowie Związku korzystają z 50% zniżki.
Zapisy w biurze Komisji Międzyzakładowej,
informacje pod nr. tel.

081 5652046

081 5653509

0815652955

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 8 =