Pielgrzymka Ludzi Pracy w Częstochowie

wrz 18, 2013 | Aktualnosci

Wzorem lat ubiegłych członkowie i sympatycy NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych w Puławach udali się na XXXI Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Tym razem w związku z Wielką Manifestacją w Warszawie organizowane były dwa wyjazdy jeden na Manifestację i do Częstochowy i na samą Pielgrzymkę. W związku z tym udział w dorocznym pielgrzymowaniu mogło wziąć udział więcej chętnych niż w latach ubiegłych.

Wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się podjąć trud pielgrzymowania w te dni serdecznie dziękujemy

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 9 =