Petycja do Ministra Skarbu Państwa

sie 20, 2012 | Aktualnosci, Z miasta

4 związki Zawodowe tworzące Komitet Obrony Zakładów Azotowych wystosowały petycję do Ministra Skarbu Państwa, która zostanie wręczona podczas jutrzejszej pikiety.


Stanowisko w wersji pdf.

petycja budzanowski
Budzanowski 2

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 12 =