Petycja do Donalda Tuska w sprawie wpisania Grupy Azoty na listę przesiębiorstw strategicznych

lip 4, 2014 | Aktualnosci

W rozwinięciu petycja adresowana do premiera RP Donalda Tuska, Marszałków Sejmu, Senatu, Prezydenta RP czy samorządowców, z prośbą o wpisanie Grupy Azoty na listę przedsiębiorstw strategicznych.

 

petycja 1petycja 2

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 14 =