Petarda! Skutecznie realizujemy swój program!

paź 29, 2020 | Aktualnosci

W dniu 29 października odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Partnerów Społecznych przy Grupie Azoty Puławy. Po raz kolejny było bardzo merytoryczne i wyczerpało najważniejsze tematy ujęte w porządku obrad.

Przedstawiciele NSZZ jak zapowiedzieli, tak zrobili – było mniej uroczo niż poprzednio, ale grzecznie. Jednoznacznie stwierdziliśmy, że zmiana układu zbiorowego w obszarze zatrudnienia dzieci pracowników nie jest przez nas akceptowana do chwili, gdy nie będzie dowodów na łamanie prawa. Naszym zdaniem ktoś musi powstrzymać szaleństwo wywołane przez ZZPRC i my, zgodnie z naszą obietnicą, to zrobimy.

I tu uwaga, bo ważna informacja! Otóż chcemy podziękować Zarządowi za rozsadek, który buduje zaufanie i właściwe relacje. NSZZ Solidarność zgłosiło realny problem w piśmie o przywróceniu dodatku funkcyjnego dla mistrzów oraz starszych mistrzów i uzyskało zrozumienie ze strony pracodawcy. Wniosek, jeśli ma się dobre pomysły i potrafi spokojnie, a nie na taczce, je zaprezentować, to zyskuje ogólne poparcie. Szczegóły zostaną opracowane i przedstawione na kolejnym spotkaniu. Pewno czeka nas długa droga negocjacyjna, ale ważne, robimy pierwsze kroki.

Mamy też następny dowód na naszą skuteczność. Pan Prezes Tomasz Hryniewicz oświadczył, że w odpowiedzi na nasze pismo z 16 października, Zarząd podjął decyzję o wypłacie nagrody covidovej. Wprawdzie w  naszym piśmie oczekiwaliśmy kwoty w wysokości 500 zł, ale ostatecznie Zarząd przyznał pracownikom po 300 zł. W czasie, gdy gaz drożeje i wirus szaleje, jest to bardzo dobra decyzja, bo pokazuje priorytet zarządzających, a jest nim Załoga. O terminie wypłaty poinformujemy, kiedy otrzymamy taką informację od pracodawcy.

Zahaczono też temat stażowego. Rozmowy będą trudne, bo pracodawca  podpiera się wynikami wydajności w pozostałych lokalizacjach. Nasz argument jest następujący: skoro tam pracują więcej i nie mają zysku, to pracują bez sensu. Zachowując jednak powagę należy znaleźć takie argumenty, które pokażą Zarządowi, że wprowadzenie stażowego podniesie wydajność. Mamy swoje pomysły, ale czekamy na podpowiedzi naszych Związkowców.

Omówiona została również bieżąca sytuacja związana z panującą pandemią. Zarząd dokonuje wszelkich działań, by jej skutki były jak najmniej odczuwalne dla naszej firmy i jednocześnie apeluje o dalszą rozwagę i zachowywanie wszelkich norm bezpieczeństwa.

Mamy z kolegami taką refleksję: gdyby nie rozproszenie pracowników w fasadowych i planktonowych chińskich związkach zawodowych, negocjacje byłyby  łatwiejsze, a rozwiązania dla pracowników lepsze i szybsze.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 2 =