Patent na życie, życie na patencie.

maj 13, 2021 | Aktualnosci

Podróże kształcą – to wiedzą wszyscy, ale żeby tak samo kształciło czytanie stron Biura Rzecznika Patentowego- tego by nikt nie podejrzewał.

 A tam takie oto informacje:

 1. Zgłoszenie P.429458          z dn.01.04.2019r.

  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,

                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
  Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
  Andrzej Skwarek,
  Michał Szmatola, Jolanta Iłowska,

                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass

  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

  Współuprawniony:

                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy

                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,

                              Kędzierzyn-Koźle

 2. Zgłoszenie P.429459          z dn.01.04.2019r.

  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,

                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
  Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
  Andrzej Skwarek
  , Michał Szmatola, Jolanta Iłowska,

                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass

  Tytuł:    Sposób otrzymywania e-kaprolaktonu

  Współuprawniony:

                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy

                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,

                              Kędzierzyn-Koźle

 3. Zgłoszenie P.429460          z dn.01.04.2019r.

  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,

                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
  Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
  Andrzej Skwarek,
  Michał Szmatola, Jolanta Iłowska,

                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass

  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

  Współuprawniony:

                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy

                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,

                              Kędzierzyn-Koźle

 4. Zgłoszenie P.429461          z dn.01.04.2019r.

  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,

                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
  Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
  Andrzej Skwarek,
  Michał Szmatola, Jolanta Iłowska,

                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass

  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

  Współuprawniony:

                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy

                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,

                              Kędzierzyn-Koźle

 5. Zgłoszenie P.429462          z dn.01.04.2019r.

  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,

                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
  Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
  Andrzej Skwarek
  , Michał Szmatola, Jolanta Iłowska,

                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass

  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

  Współuprawniony:

                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy

                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,

                              Kędzierzyn-Koźle

Oczywiście gratulujemy pomysłowości i patentowości.

 Mamy jednak kilka pytań:

 1. Jaki był realny wkład pracy w/w osób w opracowanie powyższych patentów?

 2. Czy badania i projekty powyższe były finansowane z budżetu GA ZAP S.A.?

 3. Czy uzyskanie powyższych patentów wiąże się teraz, lub w przyszłości z jakimikolwiek benefitami – jeśli tak to jakimi?

 4. Czy powyższe działanie jest moralne i zgodne z kodeksem etyki GA ZAP S.A.?

 5. Ile takich patentów z udziałem Członków Zarządu GA ZAP SA zostało zgłoszonych w ciągu ostatnich 10 lat?

 6. Ile takich patentów zostało zgłoszonych przez Dyrektorów GA ZAP S.A. w ciągu ostatnich 10 lat?

 7. Czy wśród zgłoszonych patentów są takie, które dotyczą prowadzonych aktualnie projektów w Pionie Technologii i Rozwoju?

 8. Czy doszło do konfliktu interesów osób zarządzających Obszarem Technologii i Rozwoju?

To bardzo ciekawe pytania, na które oczekujemy pilnej odpowiedzi, moralizatorzy i ludzie „dobrej roboty” z ZZPRC z całą pewnością również czekają na tę informację, aby napisać kolejny list do parlamentarzystów.

Powyższe pytania skierujemy do Zarządu i Rady Nadzorczej naszej spółki.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 5 =