Owocne FPS

cze 3, 2022 | Aktualnosci

Dziś odbyło się spotkanie Forum Partnerów Społecznych. Spokojnie, grzecznie i merytorycznie, dyskutowaliśmy zarówno o bieżących sprawach jaki i przyszłości. Zapoznaliśmy się z Panią Wiceprezes Tyszer odpowiedzialną za dialog ze stroną społeczną. Jest to osoba bardzo merytoryczna, znająca realia zarówno naszej spółki jak i jej otoczenia. Jak się wydaje wyścigi z taczkami i żółte stoliki nie będą na niej robiły wrażenia. Rozmowy pomimo, że grzeczne nie były łatwe. Najpierw potwierdziliśmy fakt, że chętnie jako NSZZ będziemy widzieli pozostałe organizacje w FPS. Ubolewamy nad FAKTEM, że Pan Sławomir Wręga nieskutecznie (po opuszczeniu FPS przez OPZZ i Kadrę, etc.) negocjował przystąpienie ZZPRC do Forum Partnerów Społecznych.

Zaproponowaliśmy i ustaliśmy:

  • KWOTOWY podział podwyżki.

  • za 3 tygodnie ruszają praca nad Taryfikatorem i zmianami z ZUZP.

  • likwidację Funduszu Nagród Dyrektorów – chcemy żeby przeznaczyć go dla osób którym podlega minimum 5 pracowników.

Zarząd zadeklarował NSZZ że jest otwarty na rozmowy dotyczące dalszego wzrostu wynagrodzeń, uwzględniającego wzrost kosztów utrzymania i sytuację rynkową naszego przedsiębiorstwa.

Pan Prezes Skwarek zaakceptował, jak się wydaje w imieniu ZZPRC i pozostałych organizacji związkowych, kwotowy podział podwyżki. Sprzeciwił się likwidacji Funduszu Nagród Dyrektorów i przeznaczeniu go na dodatki dla mistrzów.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 15 =