Owocna wizyta w Chorzowie

cze 3, 2020 | Aktualnosci

Dlaczego podpisywanie porozumień jest ważne? To oczywista oczywistość :). Im nas więcej, tym jesteśmy silniejsi, im silniejsi, tym skuteczniejsi, im skuteczniejsi, tym bardziej pożyteczni dla Załogi, a o to chodzi w robocie związkowej.

Piotr Śliwa

Przewodniczący NSZZ Solidarność

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 15 =