Oświadczenie

mar 6, 2017 | Aktualnosci

W związku z informacją, która pojawiła się na stronie IPN-u Komisja Międzyzakładowa na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 6.03.2017 roku podjęła uchwałę o zawieszeniu w pracach Komisji przewodniczącego naszej organizacji związkowej kolegi  Andrzeja Jacyny  oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej koleg Grzegorza Szymańskiego. Jednocześnie podjęła uchwałę upoważniającą kolegę Piotra Śliwę do reprezentowania naszej organizacji związkowej.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 5 =