OŚWIADCZENIE ANDRZEJA JACYNY

wrz 28, 2012 | Aktualnosci

OŚWIADCZENIE

Przedstawiamy oświadczenie Pana Andrzeja Jacyny.

W ostatnim czasie na stronie ZZPRC a także na portalu mm.pulawy.pl pojawiły się informacje godzące w dobre imię Związku NSZZ Solidarność działającego przy ZA Puławy a także osobiście przewodniczącego tego związku Andrzeja Jacyny.
W związku z tym, oświadczam, że w/w spotkanie miało miejsce nie w piątek jak sugerują piszący te słowa użytkownicy a w sobotę 22.09.2012 po przegranym meczu z Unią Tarnów. Uczestniczyli w nim wspierający klub Wisła Puławy, a także były przewodniczący naszego Związku Andrzej Świderski. Być może podający te informacje pomylili kolegę Świderskiego ze mną i pomyłkowo podaje moje nazwisko jako uczestnika w/w spotkania.
Prosił bym o podawanie jedynie pewnych i sprawdzonych informacji, bowiem podawanie nieprawdziwych informacji podważa wiarygodność zarówno autora tych komentarzy a także strony internetowej ZZPRC.

Z poważaniem
Andrzej Jacyna

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 7 =