Oświadczenie Andrzeja Jacyny

mar 6, 2017 | Aktualnosci

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjach o mojej rzekomej współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, informuje, że nigdy świadomie nie współpracowałem w tymi służbami. Na nikogo nie donosiłem, nie podpisywałem żadnego zobowiązania o współpracy. Jestem głęboko zażenowany tymi oskarżeniami, które godzą w moje dobre imię jako przewodniczącego NSZZ Solidarność.  W związku z tym dziś 6 marca 2017 złożyłem w lubelskim oddziale IPN-u wniosek o udostępnienie wszelkich dokumentów, tak aby możliwe było jak najszybsze wyjaśnienie tej bulwersującej sprawy, po to, żeby nikt nie wykorzystywał wydarzeń sprzed ponad 40 lat do swoich celów. Pragnę raz jeszcze z całą stanowczością podkreślić, że nigdy nie byłem tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa, a dokumenty znajdujące się w teczce są spreparowane. W związku z zaistniałą sytuacją  planuje złożyć pozew do Sądu o autolustrację Jestem przekonany, że ta procedura oczyści mnie z zarzutów i przywróci moje dobre imię jako osobę publiczną, ale także jako przewodniczącego Solidarności  Teraz proszę o uszanowanie mojego dobrego imienia i do czasu otrzymania dokumentów z IPN-u proszę o wstrzymanie się z wydawaniem jakichkolwiek wyroków. W latach 1975-1976 odbywałem Zasadniczą Służbę Wojskową.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 10 =