Ostatnie wolne miejsca na wyjazd do Zamościa

kwi 19, 2017 | Aktualnosci

Informujemy, że posiadamy ostatnie wolne miejsca na sobotni wyjazd do Zamościa. W programie oprócz zwiedzania miasta z przewodnikiem obiad. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z Piotrem Szymańskim. Nr telefonu 565 29-55. Zapraszamy!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 15 =