OSTATNIE MIEJSCA NA WYJAZD DO WIELICZKI

paź 3, 2016 | Aktualnosci

INFORMUJEMY, ŻE POSIADAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA SOBOTNI WYJAZD DO WIELICZKI. NA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANYCH OSÓB CZEKAMY DO ŚRODY 5 PAŹDZIERNIKA DO GODZINY 15:00. ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 10 =