Ojcowie sukcesu na start (L2)

sty 25, 2022 | Aktualnosci

Zaraz się rozpocznie kawalkada wypinających pierś do orderów. Tymczasem było tak: Związki Zawodowe będące członkami Forum Partnerów Społecznych na spotkaniu tego gremium przekonały Zarząd o słuszności wprowadzenia i usankcjonowania L2. Po czym Prezes Tomasz Hryniewicz wprowadził ten punkt na Zarząd, a pozostali Członkowie Zarządu poparli ten pomysł. A na wniosek kolegi Sławomira Kamińskiego L2 będzie od 1 stycznia 🙂

ZGODA buduje a mądre argumenty zawsze znajdują posłuch (u mądrych ludzi) .

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 14 =