Ogólnopolski Zjazd Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

wrz 14, 2022 | Aktualnosci

Wydarzenie zostało organizowane na terenie województwa Lubelskiego (Drzewce, Nałęczów, Wąwolnica, Kębło, Kazimierz Dolny, Puławy), bo stąd Ruszyła Lawina Lubelskiego Lipca 1980 roku. Uczestnikami było 93 osoby w tym 68 korzystało ze stałego zakwaterowania. Wszystkie te osoby były represjonowane w okresie Stanu Wojennego lub w konsekwencji wprowadzenia go.

W miejscu zakwaterowania został wyeksponowany baner z hasłem „Warto być Polakiem”. Zostały tez na drzwiach umieszczone plakaty z informacją o uczestnictwie ww. projekcie jak też informacja o patronacie Pana Marszałka Jarosława Stawiarskiego. W sali w której odbywało się wręczanie medali Pro Patria został ustawiony rollup.

Organizacja Ogólnopolskiego Zjazdu osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, który odbył się w miejscowości Drzewce – Kolonia k/Nałęczowa w dniach 8-10.09.2022r. była współfinansowana przez Bogdankę, Spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.

Został przeprowadzony wykład doktora Marcina Dąbrowskiego pracownika naukowego IPN. Uczestnicy podziwiali piękno Sanktuarium w Wąwolnicy – poznawali jego historię.

Relacje w TVP3, lokalnej prasie, mediach społecznościowych a także opinie uczestników sprawiły że zmieniło się postrzeganie województwa lubelskiego z regionu rolniczego, którego główną zaletą jest nienaruszona przyroda, na region który był liderem zmian ustrojowych w Polsce.

Powyższe relacje ukazują:

  • Nasz region jako twórcę nowej koncepcji oporu społecznego którzy nie skończył się rozlewem krwi (strajki okupacyjne w zakładach pracy).

  • Puławy jako zaplecze intelektualne dla wydawnictw opozycyjnych nie tylko w regionie, ale też w całym kraju.

Uczestnicy Zjazdu byli pod ogromnym wrażeniem piękna naszego regionu. Jednoznacznie deklarowali że chcą wrócić do Nałęczowa, Kębła, Kazimierza Dolnego i Puław.

Organizacja Zjazdu, poprzez informacje o nim w telewizji, prasie i mediach społecznościowych, oraz fakt ze relacje fotograficzne oraz film dokumentujący wydarzenie, będą rozesłane do wszystkich uczestników z całego kraju  znacznie przyczyniła się do promocji województwa lubelskiego.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 4 =