OGÓLNOPOLSKI KONKURS 40 LAT SOLIDARNOŚCI NA LUBELSZCZYŹNIE – LUBELSKI LIPIEC 1980

lis 29, 2019 | Aktualnosci

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 40 LAT SOLIDARNOŚCI NA LUBELSZCZYŹNIE
– LUBELSKI LIPIEC 1980
„Stąd ruszyła lawina…”

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 8 =