OGŁOSZENIE

maj 16, 2014 | Aktualnosci

Koło Emerytów NSZZ Solidarność ZAP posiada 4 wolne miejsca na wyjazd do Darłówka w okresie 4-14 czerwca 2014. Wyjazd z pod hali MOSIR-u w Puławach 4 czerwca o 5:45. Koszt wyjazdu to 700 złotych +opłata za autokar. Kontakt z KM NSZZ ZAP pod nr tel. 815652954.

ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 1 =