OGŁOSZENIE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA DZIEŃ DZIECKA

maj 23, 2016 | Aktualnosci

Wszystkich, którzy zapisali swoje dzieci na wyjazd na Farmę Iluzji do Trojanowa a nie dokonali stosownej opłaty prosimy o szybkie dokonanie wpłat. Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 9 =