OGŁOSZENIE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO ZAMOŚCIA

kwi 21, 2017 | Aktualnosci

Wszystkich zapisanych na wyjazd do Zamościa informujemy, że odbędzie się on jutro tj. w sobotę 22 kwietnia .Wyjazd o godzinie  6:00 z parkingu hali MOSIR-u. W Puławach najpóźniej planujemy być około 18:30-19:00. Zapraszamy i prosimy o punktualne przybycie na miejsce zbiórki.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 6 =