OGŁOSZENIE DLA PIELGRZYMÓW

wrz 10, 2015 | Aktualnosci

Wszystkich zapisanych na Pielgrzymkę Ludzi pracy informujemy, że wyjazd na Jasną Górę odbędzie się w niedzielę 20 września o godzinie 2:00, nie jak pierwotnie planowaliśmy o 3:00. Miejscem wyjazdu będzie parking przy hali MOSIR-u. Za zmiany przepraszamy

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 13 =