OGŁOSZENIE DLA PIELGRZYMÓW

wrz 14, 2016 | Aktualnosci

Wszystkim zapisanym na Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę przypominamy, że wyjazd nastąpi 18 września /niedziela/ o godzinie 4:00 z parkingu przy hali MOSIR-u. Prosimy o punktualność!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 11 =