Pamiętaj o wywieszeniu flagi – od jutra rozdajemy biało-czerwone.

kwi 27, 2017 | Aktualnosci

 

Informujemy, że od jutra tj 28 kwietnia rozpoczniemy akcję bezpłatnego rozdawania biało-czerwonych flag dla mieszkańców naszego powiatu. Po flagi zapraszamy  w godzinach pracy biura 7-15. Zapraszamy wszystkich do odebrania flag i wywieszenia ich podczas Dnia Flagi 2 Maja i  Święta Konstytucji 3 Maja. Ilość flag ograniczona. Kto pierwszy ten lepszy.

Zapraszamy!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 11 =