Ogłoszenia w sprawie wyjazdów

sie 13, 2013 | Aktualnosci

 

 

OGŁOSZENIE

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy S.A organizuje wyjazdy  Manifestację i Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy.  W związku z Manifestacją dostępne będą 4  warianty wyjazdu

Wariant I

11.09.2013 .8:00 / Hala MOSiR PUŁAWY/

Wyjazd na Manifestację do Warszawy. Możliwość zostania w miasteczku namiotowym. Pozostali uczestnicy wracają do Puław

Wariant II (14.09.2013r.), godzina 8:00 / Hala MOSiR Puławy/

Wariant drugi  obejmuje wyjazd rano na Manifestację do Warszawy skąd po zakończonej Manifestacji około 20:00 nastąpi wyjazd bezpośrednio do Częstochowy. W tym wariancie uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z Pielgrzymką.

Wariant III ( 14.09. 2013 r.), godzina 23:30 / Hala MOSiR Puławy/

Wariant trzeci  obejmuje wyjazd do Częstochowy prosto z Puław. Godzina wyjazdu to 23:30. Koszt wyjazdu wynosi 50 złotych. Odpłatność dla członka związku to 50 % tej kwoty.

Wariant IV  ( 14.09.2013r). godzina 8:00 / HALA MOSiR Puławy

Wyjazd na Manifestację do Warszawy, powrót po Manifestacji do Puław. Wyjazd z Warszawy około 18-19:00

Zapisy w biurze Komisji Międzyzakładowej,
informacje pod nr. tel.

2046

2954

2955

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 5 =