Odwracanie uwagi od strategii

paź 16, 2022 | Aktualnosci

Po co był ten piątkowy kabaret przed Naczelną? Przecież to się kupy nie trzyma, nie ma w tym odrobiny sensu. Ludzie na fabryce miotają się od ściany do ściany, z jednej strony cholernie boją się o pracę i o to, co będzie dalej, z drugiej strony inflacja i drożyzna zaglądają im do żołądka i portfela. Co robią Wonga i Targowica w tak skrajnie trudniej chwili? Oni odwracają uwagę od prawdziwych zagrożeń i problemów, realizując zadanie postawione im przez Tarnów i Zarząd.

Jest na to prosty patent.

Najpierw piszą pismo o odwołanie zarządu, później się kompromitują, żeby zarząd mógł w ministerstwie powiedzieć: no dajcie spokój, czytacie pisma od tych oszołomów, co biegają z taczką i bawią się jajami pod dyrekcją? Bądźmy poważni – przecież to wariaci. I w taki oto sposób zarząd staje się nieusuwalny, bo nikt z PiS go nie odwoła na wniosek menażerii, która demonstruje w jednym szeregu z KODziarzami.

Dlatego trzeba sobie odpowiedzieć na proste pytania:

czemu sprawy za lewą kasę związkową ciągną się latami i efektów nie widać?

Czemu nikt nie odpowiada za remonty instalacji w zimie?

Czemu zarząd nie chce ujawnić, jak za strategią z 2018 roku głosowali Skwarek i Mandziarz?

Czemu sprawa patentów umarła tak cicho?

Czemu nikt nie odpowiada za milionowe zakupy, które zarastają chwastami?

Czemu nikt nie odpowiada za to, że od 6 lat Kapro jest “pod wodą”?

Czemu nie lecą pozwy cywilne za lżenie zarządu na stronie ZZPRC?

Czemu utajniane są zmiany organizacyjne?

Czemu cały czas są zatrudniani rodzina i działacze Targowicy ze spółek-córek?

Czemu tylko działaczy Solidarności się niszczy w sądzie i zwalnia dyscyplinarnie?

Otóż odpowiedź jest banalnie i brutalnie prosta: obecnie trwają bardzo zaangażowane prace nad przyjęciem strategii, w efekcie której będziemy tylko wyrobnikami Tarnowa – nie pakownią, ale zwykłymi niewolnikami odartymi z jakiejkolwiek podmiotowości.

Wonga i Targowica zyskują bezkarność, ale za to mają biegać z taczką i jajami, mają odwracać uwagę od tego, co ważne. Dodatkowym bonusem dla zarządu miała być zgoda Wongi i Targowicy na czterobygadówkę.

NSZZ Solidarność nie pozwoli na to, żeby plan Tarnowa i Targowicy pod wodzą Wongi się powiódł – nie zrobią z nas wyrobników w obrożach tyrających na ich milionowe nagrody, dosyć tego.

 Czas się skończył.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 1 =