Odszedł Zenon Benicki – bohater NSZZ Solidarność

sie 30, 2021 | Aktualnosci

Benicki Zenon

Zenon Antoni Benicki, ur. 9 VII 1949 w Łaskarzewie. Ukończył LVI LO w Warszawie (1967).

1967 – XII 1981 pracownik Zakładów Azotowych Puławy, od 1982 współwłaściciel zakładu kamieniarskiego w Łaskarzewie (wykonawca wielu płyt i pomników upamiętniających działalność podziemia niepodległościowego 1939-1956).

Od IX 1980 w „S”; w 1981 współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego ZA Puławy.

13/14-19 XII 1981 uczestnik strajku w ZA Puławy, członek KS (odpowiedzialny za funkcjonowanie zakładu); po pacyfikacji strajku 19-20 XII 1981 w ukryciu na terenie zakładu, 21-22 XII 1981 w mieszkaniu Włodzimierza Wójtowicza w Puławach; 21 XII 1981 zwolniony z pracy; 22/23 XII wyszedł z ukrycia, 23 XII 1981 aresztowany, do 24 XII przetrzymywany w KM MO w Puławach, do 31 I 1982 w AŚ w Lublinie, sądzony z Jerzym Saniewskim i Janem Okoniem, 29 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie na 2 lata więzienia, osadzony w ZK w Łodzi i Łęczycy; od 15 II 1982 przerwa w odbywaniu kary, w wyniku rewizji po ponownym rozpatrzeniu sprawy (X 1982 – I 1983) postępowanie umorzono. 1982-1985 sporadycznie drukarz materiałów podziemnych. 1985-1989 współtwórca (z Tadeuszem Skibą i Grzegorzem Wołczykiem) nieformalnej grupy podziemnej w Puławach prowadzącej hurtowy kolportaż wydawnictw podziemnych z Warszawy do Puław, następnie w Puławach, udostępniał własne mieszkanie na punkt kolportażowy (gł. odbiorcy: Julian Bączkowski, G. Wołczyk i T. Skiba); współorganizator (z T. Skibą) w Puławach kilku spotkań ze znanymi postaciami środowisk niezależnych; współorganizator akcji Wakacje z Bogiem. Kilkakrotnie przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. W 1985 współwykonawca (z J. Okoniem) tablicy „S” Ziemi Puławskiej ku czci ks. Jerzego Popiełuszki, którą zamontował (z G. Wołczykiem) w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1986-1989 współorganizator (z T. Skibą) Radia „S” Ziemi Puławskiej: 1986-1987 przygotowywał audycje, nadawane we współpracy z Anną i Zbigniewem Zubowskimi, 1987-1989 z Wacławem Hennelem.

W 1989 członek KO w Puławach.

Honorowy członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (za wykonywanie tablic upamiętniających miejsca związane z działalnością AK w Obwodzie Garwolin).

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 14 =