Odszedł Zdzisław Wiśniewski

sie 15, 2021 | Aktualnosci

Zdzisław Tadeusz Wiśniewski

Urodził się 20 stycznia 1956 r. w Puławach.

W latach 1974-81 pracownik Zakładów Azotowych Puławy (ZA), od 1983 r. do 1984 r. prywatnego zakładu szczotkarskiego w Dęblinie, w 1984 r. Rozlewni Piwa i Wód Gazowanych PSS Społem w Puławach oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNiG) tamże, w okresie od 1984-90 r. przedsiębiorstwa Prefabet tamże. W 1973 r. współinicjator (z Mieczysławem Jęczakiem) akcji wykonania kilkunastu plakatów „Precz z ZSRR” (z kart bloku technicznego) i rozklejenia ich na ulicach Puław.

Od września 1980 w „Solidarności”; członek Komitetu Założycielskiego (KZ) w ZA, przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego (TKZ), następnie członek Komisji Wydziałowej na Wydziale Gospodarki Materiałowej, członek komisji ds. informacji i kontaktów przy KZ; współzałożyciel i członek redakcji niezależnych pism: „«Solidarność» w ZA Puławy” i „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» KZ ZA Puławy”.

W dniach 14-19 grudnia 1981 uczestnik strajku w ZA, współinicjator, redaktor i drukarz (z Czesławem Stolarem) „Biuletynu Strajkowego” (ukazały się 3 numery); 19 grudnia 1981 r. zatrzymany na 48 godz.; w okresie od 1981-82 r. dwukrotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń. 21 grudnia 1981 r. zwolniony z pracy za udział w strajku ZA Puławy. Od marca do maja 1982 r. drukarz podziemnych czasopism: „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Ziemi Puławskiej” i „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» TKZ ZA Puławy”. 10 maja 1982 r. zatrzymany, 12 maja 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, po 20 lipca 1982 r. zwolniony na przepustkę, z której nie wrócił; 24 sierpnia 1982 r. zatrzymany w AŚ MO w Lublinie, 25 sierpnia 1982 r. przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie, 16 grudnia 1982 r. zwolniony. Od 1983 r. z upoważnienia podziemnego Zarządu Oddziału „Solidarność” Ziemia Puławska odpowiedzialny za organizację pracy, redaktor, drukarz i kolporter „Biuletynu Informacyjnego «Solidarność» Ziemi Puławskiej” i „Biuletynu Informacyjny NSZZ «Solidarność» TKZ ZA Puławy”. W okresie od 1984-85 r., wobec osłabienia działalności podziemnego Zarządu Oddziału (aresztowania i ujawnienia), podjął okazyjne drukowanie w Puławach dla wydawnictw podziemnych. W lipcu 1985 r. pobity przez ZOMO w czasie manifestacji w Lublinie w rocznicę strajków lubelskich w 1980 r.

W 1989 r. przewodniczący Komitetu Założycielskiego (KZ), następnie wiceprzewodniczący KZ „Solidarność” w Prefabecie; współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego (KO) „Solidarność” w Puławach. W 1990 r. przywrócony do pracy w ZA. W latach 1990-91 współzałożyciel PC w Puławach.

W latach 1984-87 r. rozpracowywany przez Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych (RUSW) w Puławach w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), kryptonim Koordynatorzy.

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Zdzisławowi Wiśniewskiemu(kliknij) 

Poznałem Go kilka ładnych lat temu. Ja wiedziałem kim On jest i patrzyłem na niego z nabożną czcią, jak na bohatera, któremu taki facet, jak ja, nie jest godzien butów szorować. Zdzisław w żołnierskich, dosadnych, sardonicznych słowach zareagował na moją egzaltację. Taki był. Nie był „łatwym” człowiekiem, ale czy łatwi ludzie mogli robić to, co On robił?  O bohaterstwie mogą mówić lub marzyć wszyscy, ale takimi jak Zdzisław może być (i było) bardzo niewielu. W moim życiu więcej zmieniło to pierwsze spotkanie, niż tysiące innych. Zrozumiałem, że jeśli musisz udowadniać i mówić o tym, że jesteś bohaterem, to na pewno nim nie jesteś.  Takich ludzi jak Zdzisław Wiśniewski i Zdzisław Kudyk brak mi jest najbardziej. Choć Zdzichu za te słowa pewno by na mnie tuzin psów powiesił.

Sławomir Kamiński

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 9 =