Odbudować dialog. Prezydent RP powołał Radę Dialogu Spolecznego

paź 23, 2015 | Aktualnosci

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę Dialogu Społecznego, instytucję stawiającą sobie za cel szukanie dobra wspólnego między pracownikami, pracodawcami i rządem. Na jej czele stanął Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”
– To ważny moment. Przede wszystkim dziękuję za to, że skutecznie nastawaliście, aby powstała ta ustawa. Dziękuję za to, że do Rady Dialogu Społecznego z głosem doradczym został wprowadzony przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej, którego nie było wcześniej w Komisji Trójstronnej – powiedział Andrzej Duda po wręczeniu w Pałacu Prezydenckim nominacji członkom Rady. Przypomniał, iż to prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym przedstawicielem państwa, stojącym na straży jego bezpieczeństwa – także bezpieczeństwa społecznego. – Obecność prezydenta w tym gremium poprzez jego przedstawiciela jest sprawą niezwykle ważną i za to zrozumienie dla spraw państwowych jestem ogromnie wdzięczny – podkreślił prezydent Duda. Przedstawicielem prezydenta w RDS została Agnieszka Lenartowicz, która jednocześnie została doradcą prezydenta ds. dialogu społecznego.
Wskazał na brak dialogu społecznego jako jedną z najpoważniejszych bolączek obywateli. – Kiedy podczas kampanii wyborczej wielokrotnie spotykałem się z naszymi rodakami we wszystkich zakątkach Polski, rozmawiając na temat bieżących spraw, problem dialogu pojawiał się bardzo często. Jego brak powodował, iż wiele ważnych spraw dziejących się w naszym kraju, a wpływających na życie obywateli, rozgrywa się obecnie poza nimi, a nawet wbrew ich woli – zaznaczył Andrzej Duda. – Rola Komisji Trójstronnej wyczerpała się. W związku z tym ogromnie się cieszę, że powstała Rada Dialogu Społecznego. Bardzo na nią liczę – na jej rolę w tworzeniu lepszej Polski – tak, aby państwo było budowane w sposób spójny, aby rzeczywiście został w nim zapewniony zrównoważony rozwój i by istniało w nim poczucie solidaryzmu społecznego. Trzeba je w obywatelach odbudować – dodał.
W skład powołanej przez prezydenta Rady Dialogu społecznego weszli przedstawiciele rządu, pracodawców, przedsiębiorców oraz organizacji związkowych. Znalazł w niej miejsce również przedstawiciel prezydenta RP. Rada liczy 59 osób, a jej przewodniczący będzie powoływany rotacyjnie na rok spośród przedstawicieli rządu, pracodawców i związków zawodowych. W posiedzeniach RDS będą uczestniczyć z głosem doradczym także przedstawiciele prezesa NBP i szefa GUS. Cztery organizacje pracodawców – Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club – przedstawiły prezydentowi po sześciu swoich członków Rady, a trzy centrale związkowe – po ośmiu. Premier Ewa Kopacz wybrała do rady osiem osób – sześciu ministrów i dwóch wiceministrów. Pierwsze, wyjątkowe posiedzenie Rady odbyło się w Pałacu Prezydenckim. – To wielki zaszczyt dla mnie jako dla prezydenta RP – podkreślił Andrzej Duda.
Agnieszka Żurek Tygodnik Solidarność

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 2 =