Od jutra wybory w Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

paź 7, 2014 | Ze Związku

8 października 306 delegatów XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność” wybierze przewodniczącego Związku na nową kadencję 2014 – 2018.

Delegaci wybiorą również 96-osobową Komisję Krajową, która stanowi władzę nadrzędną nad zarządami regionów oraz radami sekretariatów branżowych oraz Komisję Rewizyjną. Obrady będą się toczyły w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Białej.

Wśród polskich gości zjazdu będą m.in.: Iwona Hickiewicz Główny Inspektor Pracy, senator Jerzy Chruścikowski przewodniczący NSZZ ?Solidarność? Rolników Indywidualnych, Tadeusz Chwałka szef Forum Związków Zawodowych, Jan Guz szef OPZZ, przedstawiciele IPN, w tym Andrzej Sznajder, dyrektor IPN oddziału Katowice. Gośćmi zjazdu będą również sportowcy ? członkowie Związku: Zbigniew Bródka i Damian Jonak.

Gośćmi zagranicznymi będą: zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ) Jaap Wienen, sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) Bernadette Segol, przewodniczący Europejskiego Centrum Spraw Pracowniczych (EZA) Bartho Pronk, przewodniczący Gruzińskiej Konfederacji Związków Zawodowych Irakli Petriaszwili, przewodniczący Ukraińskiego Zjednoczenia Solidarności Pracowniczej Oleksandr Dżulyk.

Obrady KZD będą się toczyły przez 2 dni ( 8 i 9 października) w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Białej. Dzień wcześniej, we wtorek 7 października o godz.19.30 zostanie odprawiona uroczysta msza św. w katedrze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

– To będzie zjazd bardzo merytoryczny. Stawiamy na lokalny klimat – zapowiada Marek Bogusz, nowy przewodniczący ZR Podbeskidzie w “Tygodniku Solidarność” – Goszczącym na KZD w Bielsku-Białej zaproponujemy beskidzką kolację. Jedzenie przygotują panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Poza jedzeniem zaproponujemy także kąciki regionalne. W jednym z nich będą wystawione tradycyjne koronki koniakowskie.

Miło nam poinformować, że na Zjazd Krajowy udał się kol Andrzej Jacyna, który jest  delegatem na ten Zjazd.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 12 =