Obrady Sekcji Przemysłu Chemicznego

maj 9, 2014 | Aktualnosci

W dniach 7-8 maja 2014 roku w Spale odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. Delegaci wybrali nowe władze Sekcji ( Przewodniczącego, Radę, Komisję Rewizyjną, a także Delegatów na Kongres SPCH.


Nowym Przewodniczącym KSPCh na kadencję 2014-2018 został Tomasz Podlasek z Zakładów Oponiarskich Dębica. W imieniu naszej Komisji życzymy koledze Tomkowi sukcesów i wytrwałości w działach.
Dziękujemy zarazem Jerzemu Wróblowi, który do który pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji.
Walne Zebranie Delegatów z naszej Komisji wybrało dwój Delegatów na Kongres SPCH, a zostali nimi kol. Andrzej Jacyna i kol. Roman Góra. Inną istotną kwestią Zebrania było podjęcie stanowiska krajowej sekcji dotyczącej Grupy Azoty.

W załączeniu treść stanowiska.

Stanowisko Sekcji Chem ws zabezpieczenia Grupy Azoty

 

10257789_694307357299127_5966814668953428091_n 10338866_694307240632472_1932951730553195938_n 10353586_694307497299113_2227616306378964994_n

10153277_694310513965478_6962495866593923273_n

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 4 =