Obrady Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego

wrz 30, 2013 | Aktualnosci

W czwartek 26 września w Opocznie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Ze strony naszych Zakładów w obradach uczestniczyli Andrzej Jacyna i Piotr Śliwa. Podczas obrad Rady gościliśmy Przewodniczącego Regionu Wschodniego Industriall European Josefa Stredula, który wygłosił wykład o korzyściach płynących z działalności Industriall European. Oprócz tego uczestnicy obrad przedstawili informację o sytuacji w firmach sektora przemysłu chemicznego a także podsumowali swój udział w manifestacji w Warszawie w dniu branżowym tj. 11 września.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 13 =