Obniżenie wieku zapisane w budżecie

sie 25, 2016 | Aktualnosci

Obniżka wieku emerytalnego znalazła się w projekcie budżetu. Została rozesłana do poszczególnych resortów, we wtorek ma się tym zająć rząd.

Jak donosi RMF FM w projekcie budżetu zapisane jest, że niższy wiek emerytalny ma wejść w życie w czwartym kwartale przyszłego roku, co zdaniem tej stacji potwierdza wcześniejsze obietnice rządu, że wiek emerytalny będzie niższy już od 1 października 2017 roku. Zdaniem dziennikarzy RMF-u niższy wiek ma kosztować ok. 10 miliardów złotych rocznie.

Tymczasem zgodnie ze znowelizowanymi prognozami rządu polska gospodarka urośnie w przyszłym roku o 3,4 proc., a w 2018 o 3,6 proc. To mniej niż planowano wcześniej, ale wynik i tak byłby gorszy gdyby nie 500+, które znacznie ożywiło wewnętrzną konsumpcję i tym samym nakręca gospodarkę. Rząd planuje również rekordowy deficyt na poziomie 60 mld zł. Ekonomiści cytowani przez Program 3 Polskiego Radia zwracają jednak uwagę, że choć kwota bezwzględna jest wyższa, to w związku z lepszym stanem gospodarki i tak trzyma się na dotychczasowym poziomie i nie przekroczy 3 proc. PKB. Zdaniem Grzegorza Maliszewskiego, głównego ekonomisty banku Millenium realizacja budżetu zależy przede wszystkim od ściągalności podatków i wzrostu PKB.

Projekt budżetu trafi do partnerów społecznych, w tym też do “Solidarności” przed końcem sierpnia. Na wydanie wspólnej opinii pracodawcy i związki zawodowe będą miały 10 dni roboczych. Jeśli w tym terminie nie wypracują wspólnego stanowiska każda ze stron (osobno pracodawcy i osobno związki zawodowe) będą miały kolejne 5 dni roboczych na wydanie swoich stanowisk. Jeśli i w tym przypadku się to nie uda, każda z organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego w ciągu kolejnych 3 dni ma wydać swoją własną opinię.

Źródło. solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 9 =