Obniżenie wieku emerytalnego – pierwszy krok wykonany

lis 4, 2016 | Aktualnosci

Komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. Projekt skierował do sejmu prezydent Andrzej Duda.

Projekt przewiduje obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie zawiera jednak postulatu NSZZ Solidarność o uwzględnieniu w ustawie stażu pracy i możliwości przechodzeniu na emeryturę po przepracowaniu 35 lat przez kobiety i 40 lat przez mężczyzn.
Andrzej Duda, ubiegając się o stanowisko prezydenta, przyrzekł „Solidarności” uwzględnienie stażu pracy w projekcie reformy systemu emerytalnego.
Za przyjęciem projektu głosowało 20 posłów, 4 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Źródło. tysol.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 10 =