Obniżenie wieku emerytalnego od 1 stycznia 2017r.

lut 27, 2016 | Aktualnosci

25 lutego w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie przedstawicieli “Solidarności” z przewodniczącym Piotrem Dudą na czele z Premierem RP Beatą Szydło i członkami rządu. Omówiono bieżące sprawy i relacje NSZZ “Solidarność”. W jednej z pierwszych wypowiedzi premier Szydło po tym spotkaniu była informacja, że nowe przepisy obniżające wiek emerytalny wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Źródło. Solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 13 =