Obchody Stanu Wojennego

gru 12, 2017 | Aktualnosci

Program Obchodów 36-rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego

PROGRAM OBCHODÓW

36 ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

PUŁAWY

 

13 grudnia 2017r.

  9:00  GRUPA AZOTY PUŁAWY

– tablica przy Bramie nr 1 – złożenie kwiatów, okolicznościowe przemówienia
– po zakończeniu poczęstunek z kuchni polowej

12:00  SALA KONFERENCYJNA URZĘDU MIASTA PUŁAWY

– walne zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Ziemi Puławskiej

16:30  KOŚCIÓŁ p.w. ŚW. BRATA ALBERTA, SALA KATECHETYCZNA

– spotkanie opozycjonistów

18:00  KOŚCIÓŁ p.w. ŚW. BRATA ALBERTA

– msza w intencji naszej Ojczyzny w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego
– po mszy recital  Magdaleny Opali – laureatki konkursu piosenki Jacka Kaczmarskiego

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 14 =