Obchody rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego

gru 13, 2013 | Aktualnosci

Dziś odbyły się obchody 32 rocznicy wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego. Tradycyjnie organizatorem wydarzeń była Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność, a odbyły się one pod pamiątkową tablicą wmurowaną 12 lat temu przy bramie nr 1 Zakładów Azotowych.

W uroczystościach udział wzięli senator RP Stanisław Gogacz, przedstawiciele Zakładów Azotowych Puławy w osobie wiceprezesa Wojciecha Kozaka czy przedstawiciele samorządu lokalnego Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, czy zastępca prezydenta Puław Pan Grzegorz Nakonieczny. Nie zabrakło także przedstawicieli starostwa czy co najważniejsze uczestników wydarzeń z przed 32 lat. Jednym z takich uczestników był Zenon Benicki, który podczas uroczystości opowiedział o wydarzeniach strajkowych, których sam był uczestnikiem.

Nad całością uroczystości pieczę mieli uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach, którzy drugi raz z rzędu pełnili wartę pod tablicą a także wystawili poczet sztandarowy.

 

Relacja Fotograficzna z Obchodów

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 8 =