OBCHODY 33 ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE

gru 11, 2014 | Aktualnosci

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW NASZEJ SPÓŁKI NA OBCHODY 33 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO. OBCHODY ODBĘDĄ SIĘ PRZY TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ TE WYDARZENIA PRZY BRAMIE NR 1 O GODZINIE 9:00. ZAPRASZAMY!ZAPROSZENIE

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 1 =