Obajtek walczy o Puławy

lis 21, 2023 | Aktualnosci

Daniel Obajtek walczy o Puławy, identyczną ocenę sytuacji ma Michał Moskal który interweniował w tej sprawie.

Jaką przyszłość ma dla nas Platforma, PSL, Lewica, OPZZ, ZZPRC, KADRA, ZZIiT? Czy to będzie lepsza oferta od Orlenu?

Wszystko zależy od ZAŁOGI PUŁAW  i jej postawy w REFERENDUM – które trwa do 30 listopada – głosy można oddawać w biurze NSZZ Solidarność.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 2 =