O premii, kapro, ruskich nawozach … i Wiśle Puławy

mar 28, 2024 | Aktualnosci

Odbyło się spotkanie z Zarządem miało dwie odsłony: pierwsza merytoryczna i druga kabaretowa.
Cześć merytoryczna:
Sławomir Kamiński (NSZZ) zadał 4 pytania:
1) Czy będzie premia za 4 kwartał 2023 roku?
2) Kiedy ruszy kapro?
3) Jak długo będzie produkowana melamina?
4) Czemu Ukraina importuje ruskie nawozy i przewozi je przez Polskę i na domiar wszystkiego robią to polscy przewoźnicy i importerzy?
Anna Chojowska (NSZZ) zapytała:
5) Czy prawdą jest, że jest zakaz zwyczajowego wcześniejszego „wypuszczania” kobiet, w Wielki Piątek?
Ad.1 Pewność będzie po publikacji wyników, ale zapobiegliwy Zarząd robi rezerwę na ten cel.
Ad.2 Nie ma takich planów. Wprawdzie był pomysł aby „wypalić” benzen, ale nikt nie chce odebrać naszego produktu. Dla wszystkich szokiem jest informacja, że w Tarnowie kapro chodzi.
Ad.3 Nikt nie wie. Rynek jest bardzo trudny i cała nadzieja, że UE nałoży cła, albo że Huti na Morzu Czerwonym nadal będą atakować statki.
Ad.4 Zarząd wyraził: szok i niedowierzanie.
Ad.5 Zarząd potwierdził, złamanie utrwalonej tradycji.
Marek Maraszek – przewodniczący OPZZ i kandydat Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta Puławy, w związku z trudną sytuacją – zażądał wstrzymania sponsoringu dla klubów sportowych. Propozycję ochoczo podchwycił Zarząd.
Sławomir Kamiński – wyraził pogląd, że propozycja Marka Maraszka kandydata Platformy do Rady Miasta Puławy, nie powinna dotyczyć Wisły Puławy i Azotów Puławy.
Część kabaretowa.
Pan Wręga niemiłosiernie „łachał” Piotra Kruka – powiedzieć, że go poniżał – to nic nie powiedzieć. Pan Wręga zdecydowanie odcinał się od rządów Zjednoczonej Prawicy, a PiSu w szczególności, choć jeszcze nie tak dawno w oknach siedziby ZZPRC wisiały plakaty tej formacji.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 1 =