Nowy Zarząd Grupy Azoty S.A. wskazuje najważniejsze cele do realizacji

lut 20, 2024 | Aktualnosci

19 lutego br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Zgodnie z podjętą uchwałą, do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu delegowany został Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. Krzysztof Kołodziejczyk. Zarząd w nowym składzie wskazuje najważniejsze wyzwania i cele do realizacji.

Priorytetem dla Zarządu Grupy Azoty jest zapewnienie stabilności finansowej Spółki. Obecne porozumienia z instytucjami finansowymi obowiązują do 27 i 28 lutego br., stąd kluczowa jest kontynuacja dialogu z bankami w celu wypracowania nowego dokumentu. Celem na najbliższy czas jest stworzenie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy.

Niezbędna jest również analiza poziomów produkcji w poszczególnych obszarach. Priorytetem Zarządu Grupy Azoty jest produkcja na poziomach zapewniających rentowność.

Kluczowa dla dalszego funkcjonowania Grupy Azoty jest konsolidacja spółek wchodzących w skład Grupy. Z tego względu istotne jest więc przyspieszenie działań w obszarze konsolidacji spółek Grupy Azoty w celu zwiększenia m.in. efektywności kosztowej i usprawnienia procesów decyzyjnych.

Przedstawiciele Zarządu Grupy Azoty zwracają również uwagę na konieczność transformacji energetycznej Grupy Azoty, która jest niezbędna, aby konkurować z europejskimi producentami z branży chemicznej i dostarczać na rynek produkty o możliwie najniższym śladzie węglowym, zgodnie z wymaganiami europejskich Klientów.

Projektem, który wymaga szczególnej uwagi jest inwestycja Polimery Police, z uwzględnieniem aktualnego harmonogramu projektu i wszystkich opóźnień zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę.

Realizacja powyższych celów możliwa będzie dzięki zaangażowaniu do nowego zarządu Grupy i kluczowych Spółek wysoko wykwalifikowanych managerów, wyłonionych w transparentnych konkursach.

Grupa Azoty S.A. w najbliższym czasie zamierza ogłosić konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu, Członka Zarządu ds. Finansowych, Członka Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji oraz Członków Zarządu odpowiedzialnych za trzy podstawowe obszary biznesowe: Agro i Chemia, Tworzywa i Polimery oraz Energetyka.

Przed nowym zarządem Grupy Azoty stoi wiele wyzwań, z których kluczowymi są wypracowanie porozumienia z instytucjami finansowymi oraz stworzenie długoterminowego planu restrukturyzacji. Naszym priorytetem będzie produkcja na poziomach zapewniających rentowność. Mamy świadomość, że realizacja tych celów będzie możliwa jedynie pod warunkiem przyspieszenia działań w obszarze konsolidacji spółek Grupy Kapitałowej – mówi Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Krzysztof Kołodziejczyk.

KLIKNIJ na oryginalny tekst 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 5 =