Nowy SIS do ściągnięcia

lip 20, 2012 | Aktualnosci

W najnowszym Serwisie Informacyjnym Solidarności, m.in.:

– Nie złamaliśmy prawa!

– Pomoc będzie… nieskuteczna

– Rekordowe zyski i rekordowe zwolnienia

ZAPRASZAMY DO ŚCIĄGANIA!!!!

SIS 28

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 11 =