Nowi członkowie zarządu Grupy Azoty

mar 15, 2016 | Aktualnosci

Doradca poprzedniego zarządu Grupy Azoty Józef Rojek oraz Tomasz Hinc, radny Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina i dyrektor szczecińskiego oddziału Totalizatora Sportowego, uzupełnili skład zarządu największej polskiej firmy chemicznej.

To chyba koniec zmian w zarządzie Grupy Azoty. Po miesiącu został on dość gruntownie przebudowany.
19 lutego z funkcji prezesa spółki odwołany został Paweł Jarczewski. Nowym szefem spółki został Mariusz Bober.

Oprócz Jarczewskiego ze składu zarządu spółki odwołani zostali również wiceprezes Krzysztof Jałosiński, wiceprezes Marek Kapłucha  i wiceprezes Marian Rybak.

W zarządzie największej polskiej spółki chemicznej i drugiego co do wielkości producenta nawozów w Europie pozostali wiceprezesi Andrzej Skolmowski i Witold Szczypiński oraz wybrany przez załogę Artur Kopeć.

Wiadomo było, że jak na tak dużą firmę, czteroosobowy zarząd to trochę mało. Uzupełnienie składu było wiec do przewidzenia. Nastąpiło w poniedziałek 14 marca.

Józef Rojek to były Prawa i Sprawiedliwości a później Solidarnej Polski. Przed laty pracował w tarnowskich Azotach m.in. jako technolog. W latach 1998 – 2002 był prezydentem Tarnowa, a później radnym.

Tomasz Hinc jest radnym Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina oraz dyrektorem szczecińskiego oddziału Totalizatora Sportowego

Nowi członkowie zarządu spełniali wymogi formalne. Zarząd spółki poinformował, że nowo powołani członkowie zarządu złożyli oświadczenia, z których wynika że ich działalność wykonywana poza spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych członków zarządu, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 5 =