Nowa jakość w polityce". Projekt prezydencki już w Sejmie

wrz 21, 2015 | Aktualnosci

– To jest nowa jakość w polityce. Nareszcie są w naszym kraju politycy, którzy dotrzymują słowa – mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ “Solidarność”. Dzisiaj Prezydent RP Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. 
W maju tego roku prezydent, jeszcze jako kandydat PiS na stanowisko, podpisał umowę programową z Komisją Krajową NSZZ “Solidarność”, w której zobowiązał się do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy. Dzisiaj złożył w Sejmie projekt ustawy obniżający wiek emerytalny.
– To jest nowa jakość w polityce – podkreśla lider Związku – Po raz pierwszy w historii “Solidarności” podpisaliśmy umowę programową z kandydatem na prezydenta i teraz prezydent Duda ją realizuje. Trzeba nam takich właśnie polityków, którzy dotrzymują słowa. Mamy nadzieję, że po wyborach parlamentarnych ta nowa jakość nadal będzie realizowana – dodaje. Przewodniczący KK wyjaśnia, że Związek dopiero zapozna się z projektem przygotowanym przez Prezydenta RP  i na pewno przedstawi swoje propozycje, choćby te dotyczące okresów składkowych. Najważniejsza jednak w tej chwili jest nowa jakość w polityce, która oznacza, że politycy dotrzymują słowa danego w czasie kampanii wyborczej.
Według obecnie obowiązującego prawa od 2013 r. wiek emerytalny wzrasta o trzy miesiące każdego roku aż do 67 roku życia i zostaje zrównany dla kobiet i mężczyzn.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 10 =