No to jak z tą tajemnicą za logo ?

gru 5, 2019 | Aktualnosci

Okazuje się że ujawnienie ile płacimy za logo to tajemnica a z kasą za doradztwo to już nie. Naszym zdaniem chodzi o to że ujawnienie jednej kwoty jest (chwilowo) wygodne a drugiej nie. W trosce o dobro firmy my utajniamy dane.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 14 =