No i koniec balu, czas na czyny

paź 21, 2021 | Aktualnosci

W dniu 21.10.2021r. podczas spotkania z całym Zarządem Naszej Spółki ws. wzrostu wskaźnika wynagrodzeń na 2021r., strona społeczna otrzymała propozycję, która jest zamieszczona poniżej.

W tej sytuacji strona społeczna podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dn. 14.10.2021r

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 1 =