Nigdy przeciw Załodze

cze 27, 2022 | Aktualnosci

Mamy już w naszej firmie jeden spór zbiorowy, konia z rzędem temu kto wie o co. Od samego początku nazywaliśmy go urojonym, jest to spór zbiorowy, w jaki chciał wejść ZZPRC z pracodawcą. Wiele było szumu, biegania z taczką, transparentów, spacery referendalne i tak dalej – NSZZ od samego początku twierdziła, że to LIPA i blaga. Dziś już każdy rozsądny członek ZZPRC nie wątpi, że tamto działanie było żenująco nieprofesjonalne i skazane na porażkę. Towarzystwo zorientowało się, że jest w czarnej ……… i teraz próbuje przykryć swój  blamaż nowym sporem zbiorowym.

Po raz kolejny robi to skrajnie nieudolnie, bez jakiejkolwiek szansy na sukces, ale przecież celem nie jest dobro Załogi, a jedynie chronienie własnych interesów i korytka.

Oto krótkie podsumowanie postulatów (na czerwono postulaty “sporowe”):

  1. Wypłacenia pracownikom odszkodowania za brak podwyżek powszechnych w wysokości 4000 zł.  Komentarz: Za co odszkodowanie– za jaki okres? Może za 2021 rok ? gdzie pracodawca podpisał podwyżki, a ZZPRC nie podpisał – przecież to śmiech na sali. Kto ma wypłacić to odszkodowanie ZZPRC – pracownikom?

  2. Przyznania pracownikom od dnia 1 czerwca podwyżek stawek zasadniczych w wysokości 500 zł oraz 9%. Komentarz: Zarząd powie (i nie trzeba być tu geniuszem):  „przecież podwyżki już były,  wszystkie związki zawodowe podpisały, a kolejne podwyżki daliśmy sami wbrew związkom”. Trzeba nie mieć oleju w głowie, żeby przypuszczać iż ktoś uzna ten punkt za sporowy.

Dwa kolejne punkty nadają się na zgłoszenie do kontroli dla PIP, a nie na postulaty sporu zbiorowego. Żeby tylko nie poszło to w tym kierunku, że jak PIP weźmie się za nadgodziny i to na wniosek ZZPRC,  pójdzie to na grubo i z sankcjami. Bo może być tak, że kasę trzeba będzie zwracać.

  1. Zaprzestania łamania zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w obszarze „Wynagrodzenie za Pracę” tj.

– Art. 9

– Art. 12 ustęp 2 pkt. 8

– Art. 18

  1. Zaprzestania naruszania ustawowego nakazu równego traktowania w szczególności: czasu pracy, rozliczeń za pracę w godzinach nadliczbowych, przyznawaniu awansów poziomych i pionowych.

No i na koniec najważniejsza sprawa: wejście w spór zbiorowy powoduje, że obszary sporowe są zablokowane – spory zbiorowe trwają po kilka miesięcy, czyli podwyżek w tym roku już raczej nie będzie.

 I PYTANIE najważniejsze:  czy wejście w spór nie spowoduje, że te obiecane przez Zarząd od czerwca podwyżki będą wstrzymane ?  – zdania prawników są podzielone. Z całą pewnością jest to poważne niebezpieczeństwo. Może więc być tak, że podwyżek dzięki ZZPRC, OPZZ, Kadrze, ZZIiT oraz reszcie planktonu związkowego zwyczajnie nie będzie. Czemu liderzy ZZPRC i OPZZ tak nie lubią Załogi? Trudno powiedzieć, może dlatego, że są w kategorii 10 D i z nimi inflacja obchodzi się delikatniej.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 13 =