Niezależny – Piotr Murat

mar 21, 2022 | inne

Kim jestem?

Nazywam się Piotr Murat – jestem człowiekiem o stabilnej sytuacji materialnej, rodzinnej i zawodowej. Mam też bardzo ustabilizowane poglądy na życie i otaczającą nas rzeczywistość. Nie akceptuję obłudy, chodzenia na skróty, ani zła – nawet jeśli jest to „mniejsze zło”.

Mam swoje zdanie i często ponosiłem tego konsekwencje, ciągle jednak uważam, że „warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”.   

Poza tym: jestem rdzennym mieszkańcem naszego powiatu – tu mam dom i nigdzie indziej się nie wybieram; mam wyższe wykształcenie, a dodatkowo MBA; udzielam się, pracując jako radny w gminie, gdzie mieszkam. 

 

Jaki mam cel?

Chcę, żeby Puławy były takie, jakie jeszcze nie tak dawno były. Mamy wszystkie cechy i powody, aby być liderem w Grupie Azoty. Możemy, powinniśmy i musimy nim znowu być. Nie dlatego, że wynika to z naszej próżności, ale dlatego, że mamy wspaniałą Załogę i wciąż jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych, a w swoich strukturach – dystrybutora nawozów, Agrochem. Jednak wszyscy powinniśmy NAJPIERW myśleć o naszym zakładzie pracy. Silne Puławy to silna Grupa Azoty – to przesłanie musi wreszcie dotrzeć do świadomości decydentów, ale też do nas samych.

Dlaczego kandyduję?

Bo wkurza mnie to, że ludzie zajmują się prywatnymi wojenkami i kłótniami, które nie rozwiązują problemów, a je potęgują. Nie godzę się na budowanie murów, chcę i potrafię budować mosty. Chcę i potrafię godzić ludzi, organizacje związkowe. Całe zawodowe życie negocjowałem: kontrakty, umowy, porozumienia, ustalałem zasady współpracy i zawsze potrafiłem doprowadzić do zgody. Nie chcę być po żadnej ze stron barykady – chcę ją zburzyć. Dlatego jestem kandydatem niezależnym – popieranym przez NSZZ „Solidarność”. Nie będąc jej członkiem, udało mi się doprowadzić do tego, że zechcieli mnie poprzeć. Jeśli zostanę wybrany do Zarządu, będę reprezentował całą Załogę, a nie tylko jedną organizację związkową lub grupę zawodową.

Najpierw Puławy.

Proszę o oddanie na mnie głosu.

Piotr Murat  

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 14 =